How to Backup Mac without Time Machine?

Làm thế nào để sao lưu Mac mà không Time Machine?

Là nó có thể sao lưu Mac mà không Time Machine? Làm sao? Bạn có biết cách tốt nhất để sao lưu tất cả dữ liệu Mac quan trọng đối với một ổ đĩa cứng gắn ngoài hoặc ổ đĩa USB? Khi chúng ta nói về sao lưu Mac, hầu hết người dùng tự động suy nghĩ về việc xây dựng trong Mac công cụ sao lưu – Cỗ máy thời gian. Mặc dù Time Machine hỗ trợ Mac…

OS X Server: Làm thế nào để thiết lập dịch vụ mail

E-mail. Các phổ biến phương tiện truyền thông đại chúng mà được sử dụng trên toàn thế giới cho chuyển tiếp thông tin quan trọng và giữ liên lạc với địa chỉ liên lạc. Đó là mạch máu của một tổ chức và thường được coi là một công cụ kinh doanh quan trọng. Không phạm lỗi… email là công việc nghiêm túc! And managing email services can be difficult considering the multitude of pressures stemming