14 hướng dẫn cần thiết về cách tạo logo với minh hoạ

Illustrator is without doubt the best software for creating logos. From ideas to output, take advantage of the power and precision of Adobe® Illustrator® software. In this post we have selected 14 hướng dẫn cần thiết về cách tạo logo với minh hoạ. Logo Design Process Tutorial Logo Design Process and Walkthrough for Vivid Ways Dache: Logo

Tạo một Calligram Furry trong Illustrator

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ hướng dẫn bạn thông qua việc tạo calligram của riêng bạn lấy cảm hứng từ một con chó tên là Poppy. Bạn sẽ học cách để thao tác một kiểu chữ thông qua để render lông, thêm các tính năng doggy, và chi tiết khác nhau.   Introduction I’ve got an obsession with my cat and have done numerous vectors featuring her. One of the pieces

30 ví dụ tuyệt vời của các trang web WordPress

WordPress is no longer just a blogging tool. These brilliant examples of WordPress websites will help get that inspiration flowingOnce regarded as just a blogging tool, WordPress has quickly become a fully fledged content management system (CMS) for professional web designers and agencies, used on millions of sites across the world. Yet many still think of

20 Mới nhất Vector Hướng dẫn 2013

Adobe Illustrator is a powerful tool for creating vector graphics which can use for web and graphic design. Vector Hướng dẫn là cách tốt nhất để học phong cách hợp thời trang và các hiệu ứng. Tutorials can provide a lot of help, từng trình bày bước của một điều mà làm cho nó dễ dàng để tìm hiểu và hiểu. Illustrator is a tool which is widely

40 Hữu ích Adobe Illustrator Text Effect Tutorials

Adobe Illustrator là một phần mềm đồ họa vô cùng mạnh mẽ. It is certainly useful if you want to create beautiful and stylish typography. Làm thế nào để tôn tạo văn bản hoặc làm thế nào để tạo ra chúng từ đầu là một vấn đề hoàn toàn sáng tạo mà đòi hỏi những kỹ năng trên một phần của các nhà thiết kế. You won’t find an automatic transformation feature in Adobe Illustrator