Hàng đầu 10 Miễn phí Magento Extensions / Modules

Magento là một nền tảng thương mại điện tử phổ biến với tập quán không ngừng phát triển cho các cửa hàng trực tuyến và các trang web thương mại điện tử. Nó cung cấp vô số các tính năng để cho phép giao dịch trực tuyến mượt mà cho cả, người mua và người bán. Có một số phần mở rộng miễn phí tuyệt vời cho Magento có thể dễ dàng được sử dụng cho kết quả tốt nhất có thể. Trong bài viết này, 10 phải có…

lớp Validation trong Magento

Có lẽ nhiều nhà phát triển Magento nhận thức được sự tồn tại cái gọi là “xác nhận” các lớp học như “yêu cầu nhập cảnh”(mà có lẽ phổ biến nhất trong số tất cả trong số họ) nhưng bất cứ lúc nào bạn cần sử dụng xác nhận phức tạp hơn các trường biểu mẫu tùy chỉnh của bạn - và đối với một số người trong chúng ta có thể trở thành một vấn đề, since far not