13 Hay nhất của Google Analytics WordPress Plugins 2014

1) Google Analytics – Download This plugin adds the required javascript for google analytics. 2) Google Analytics Dashboard for WP – Download Displays Google Analytics Reports and Real-Time Statistics in your Dashboard. Tự động chèn mã theo dõi trong mỗi trang của trang web của bạn. 3) Google Analyticator – Download Google Analyticator is back! Google Analyticator adds the necessary JavaScript