Hàng đầu 10 phần mềm quản lý dự án tốt nhất

Bạn có bao giờ sử dụng email để giao tiếp với khách hàng của bạn, gửi tài liệu và nhiều hành động để làm danh sách và tìm thấy khó khăn này? Cho dù bạn đang làm việc trên một dự án quy mô nhỏ hay lớn, khi tiến hành một phần mềm quản lý đội bóng sẽ giúp bạn thành công. Sử dụng một công cụ quản lý dự án sẽ giúp tốt hơn giao tiếp với nhóm của bạn và…