29 Templates Shopify tốt nhất cho 2016

Shopify là một trong những nền tảng thương mại điện tử phổ biến nhất, rất nhiều nhà xây dựng cửa hàng trực tuyến có uy tín cung cấp cho bạn tất cả các loại công cụ và cũng rất lúng túng - cái nào là một trong những quyền cho bạn? Trong tâm trí của chúng tôi, nếu bạn đang bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến mới, hoặc chỉ mang lại một doanh nghiệp đang tồn tại với thế giới trực tuyến, Shopify chắc chắn là…