Hàng đầu 9 Tự Hosted Quản lý Khách hàng, Quản lý dự án, Phần mềm thanh toán và nhiều hơn nữa!

LCRMNext generation CRM web application LCRM is a next generation CRM web application packed with lot of features. It contains following sections Admin Staff Customer Download iBillingAccounting and Billing Software iBilling – The features you want, sự đơn giản bạn cần! thiết kế đẹp cho giao diện người dùng tốt nhất & Kinh nghiệm người dùng. The software

8 Quản lý dự án đầu Plugins cho WordPress

Khi nói đến các dự án quản lý, WordPress có thể bước lên tấm càng nhanh càng nó với nội dung quản lý. Hiếm khi có chỉ là một giải pháp cho bất kỳ vấn đề với WordPress, và đó là chắc chắn đúng quản lý dự án. Từ hoàn toàn miễn phí đến vài trăm đô-la, there is a project management solution compatible with WordPress

30 Nguồn dự án HTML / CSS Mở cửa từ CodePen

I have always been a supporter of CodePen ever since I found the website. Nó là một HTML / CSS / JS biên tập mã trực tuyến, nơi bạn có thể xây dựng ý tưởng và kiểm tra chúng trong thời gian thực. Các nhà phát triển cũng có thể chia sẻ bút của họ với những người khác trên khắp thế giới! It is a great web application which allows frontend developers to practice their skills