6 giả lập Android tốt nhất cho PC

Có rất nhiều lý do chính đáng tại sao ai đó sẽ muốn chạy giả lập Android trên PC của họ. các nhà phát triển ứng dụng có thể được cố gắng thử nghiệm ứng dụng của họ trước khi vận chuyển nó ra. Game thủ có thể muốn sử dụng một con chuột và bàn phím trên các trò chơi của họ. Có lẽ bạn chỉ muốn nó ở đó để có nó. Trong bất kỳ trường hợp nào, thi đua Android…