5 của The Best Mac Time Tracking Apps trong 2015

Bạn có phải là freelancer hoặc làm bạn quản lý nhân viên từ xa? Cho dù bạn là một nhà phát triển web, nhà thiết kế hoặc nhà văn, hoặc bạn quản lý người lao động như điều khiển từ xa, sau đó bạn đã có thể xem xét và hiểu rằng phải mất rất nhiều kỷ luật và động lực để nghỉ tập trung vào một nhiệm vụ. Có quá nhiều phiền nhiễu cho freelancers…