5 Các tính năng mới xuất sắc nhất trong Illustrator CC 17.1

Kể từ sự ra đời của Creative Mây, Adobe hứa sẽ cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên cho tất cả các ứng dụng sáng tạo cho các thành viên Creative Mây. Thấy những tính năng mới đi qua, Tôi phải thừa nhận họ thực sự giữ lời hứa của họ. This is the second big round of updates to the design applications since the introduction of Creative Cloud and there