15 Tốt nhất jQuery ảnh Slider Plugins

Những ngày render hiệu ứng hình ảnh đặc biệt mà đã đạt được với Flash thuộc về một thời đại đã qua- jQuery đã thay đổi đáng kể cách thức trang web hoạt động và các hiệu ứng mà hiện nay đang được thực hiện thông qua việc sử dụng jQuery đã đến cạnh tranh với những tác động đó đã từng được sản xuất với Flash. jQuery là trọng lượng nhẹ, easily customizable and

50 Fresh hữu ích CSS3 và jQuery Hướng dẫn

jQuery là một thư viện JavaScript nhẹ nhấn mạnh sự tương tác giữa JavaScript và HTML. nó còn được gọi cho nhanh và chính xác Thư viện JavaScript đơn giản hoá tài liệu traversing HTML, Xử lý sự kiện, sinh động, và tương tác Ajax để phát triển web nhanh chóng. Hay nói cách phát triển của “viết ít, Làm nhiều hơn". Modern web sites are designed to provide various types of