Quên mật khẩu Mac? Làm thế nào để Reset Password Mac của bạn (có hoặc không có đĩa CD)

Vì vậy, bạn quên mật khẩu máy Mac của bạn ... uh oh. Đừng lo lắng, nó xảy ra và bạn không gặp may. Bạn sẽ cần phải thiết lập lại mật khẩu bị quên lãng và có một số cách để làm điều này, chúng tôi sẽ tập trung vào hai phương pháp tốt nhất; một không đòi hỏi một máy Mac OS X cài đặt đĩa CD và là một hack lớn, và…