30 ví dụ tuyệt vời của các trang web WordPress

WordPress is no longer just a blogging tool. These brilliant examples of WordPress websites will help get that inspiration flowingOnce regarded as just a blogging tool, WordPress has quickly become a fully fledged content management system (CMS) for professional web designers and agencies, used on millions of sites across the world. Yet many still think of

Công cụ quản trị và phát triển MySQL làm tròn

Điều tốt nhất cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất và là MySQL. Đơn giản như thế. Đó là một cách nhất quán nhanh , reliabile và rất, rất dễ dàng để sử dụng. Một trong những MySQLs tính năng chính là hỗ trợ đa nền tảng của nó, nó sẽ chạy trên hệ thống gần như tất cả các hoạt động, bao gồm Windows, OSX, Linux và nhiều hơn nữa. Vì thế, MySQL là cơ sở dữ liệu tốt nhất,…