6 Android понна умой ПК эмулятор

There are a lot of valid reasons why someone would want to run Android emulators on their PC. Разработчикъёс азьын соос туртто ас эскерыны быгатыны приложение приложение келян. Кутылэ шыръёсты, быгатэ клавиатура вылэ соос шудон геймер. Луыны быгато, отын гинэ со потэ-а тӥляд, со. Котькыӵе учырын, Android emulation