Kesinlikle Prefabulous: 10 Modüler Evler

Using mass production building techniques has historically been anathema to American homebuilders. ABD yapımı için endüstriyel yöntemlerin uygulanmasında Japonya ve Avrupa'da gerisinde kalıyor. Bu el yapımı kalitesi ile eşanlamlı olduğunu kısmen böyle römork ve bir inanç olarak imal evleri karşı önyargılar etmektir. Prefabrication is also known as modular