Hur fixar maximal uppladdning och php minnesgränsen frågor i Wordpress?

Typiska varningsmeddelande i samband med att ladda upp och minnesgränsen Under arbetet med din Wordpress webbplats, du kan ibland se följande typ av varning. varning publicera innehåll längd byte överskrider gränsen… Den uppladdade filen överstiger upload_max_filesize direktivet php.ini… överskrider den maximala uppladdningsstorleken för den här webbplatsen… allvarligt fel: Tillåtet minnesstorleken av…