50 Användbara Fresh CSS3 och jQuery Tutorials

jQuery är en lätt JavaScript-bibliotek som betonar samverkan mellan JavaScript och HTML. Det är också känt för snabb och koncis JavaScript bibliotek som förenklar HTML-dokument förflyttnings, händelsehantering, animerings, och Ajax interaktioner för snabb webbutveckling. Eller i utvecklare ord ”skriver mindre, Gör mer". Moderna webbplatser är utformade för att tillhandahålla olika typer av…