10+ Bästa HTML5 webbformulär mallar

HTML5 Web Form mallar utformade med HTML5 har blivit mycket populära bland folk. Här är samlingen mer än 10 av de bästa HTML5 Web Form mallar som hjälper dig att skapa kreativa webbformulär med stora specifikationer. Best HTML5 Website Web Form Templates to create a new form layout. Build a responsive form without needing to write any code.

27 Fria Bootstrap HTML-mallar

Bootstrap är ett open-source CSS och JavaScript ramverk som utvecklats av teamet på Twitter. Den innehåller HTML och CSS-baserade mallar för typografi, former, knappar, navigering och andra komponenter gränssnitts, liksom valfria JavaScript förlängningar. Bootstrap gör front-end webbutveckling snabbare och enklare. I det här inlägget, Vi har samlat 27 Free Bootstrap HTML Templates available from

HTML5 bildar ingång typer

In the first article in this series we looked at the history of HTML5 forms and many of the new attributes available to us. In this second and final part of the series, we’ll look at the new input types available in HTML5. As we’ll see, these new features will go a long way toward making your