absolut Prefabulous: 10 modulära hem

Using mass production building techniques has historically been anathema to American homebuilders. USA ligger långt efter Japan och Europa i genomförandet av industriella metoder för byggnation. Detta beror delvis på fördomar mot tillverkas hem såsom trailers och en tro på att handgjort är synonymt med kvalitet. Prefabrication is also known as modular