OS X Server: Hur man ställer in Mail tjänsten

E-post. Den allestädes närvarande massa kommunikationsmedium som används över hela världen för att vidarebefordra viktig information och hålla kontakten med kontakter. Det är livsnerven i en organisation och i allmänhet betraktas som ett viktigt verktyg i sin verksamhet. Gör inga misstag… e-post är allvarliga saker! And managing email services can be difficult considering the multitude of pressures stemming