Rodzaje wejściowe: Daje użytkownikom odpowiedniego klawiatura mobilnych form

Wpisanie jest łatwe dla większości użytkowników, kiedy to zrobić na komputerze. Ale kiedy to zrobić na urządzeniu mobilnym, to jest trudniejsze dla nich, ponieważ nie widzą wszystkie klawisze na klawiaturze naraz. Większość systemów operacyjnych mobilne przeznaczone oddzielne klawiatury zoptymalizowane pod kątem konkretnych wejść pól formularza zarabiania życie użytkowników…

iOS Web Inspector

If you are using iOS 6 and Safari 6, you can inspect web pages shown in Mobile Safari or in WebViews of applications like those created with ADF Mobile. This can either be in the iOS Simulator or on a device (iPhone, iPad, iPod touch) connected over USB. In Safari 6, enable the “Develop” menu:…