Niektóre Przydatne Komendy UNIX

Twoje hasło jest zmieniane: passwd Zmiana hasła. Czy to regularnie, i zachować w tajemnicy hasło. Plik poleceń manipulacji: cp plik1 plik2 Kopie file1 na file2. mv plik1 plik2 Przenosi file1 na file2. Jeśli argumenty są w tym samym katalogu, Polecenie to tylko zmiana nazwy plik1 plik2 do. Jeśli plik2 jest katalogiem, plik1 zostanie przeniesiona do…