14 آموزش ضروری در مورد چگونگی ایجاد آرم با تصویرگر

Illustrator is without doubt the best software for creating logos. From ideas to output, take advantage of the power and precision of Adobe® Illustrator® software. In this post we have selected 14 آموزش ضروری در مورد چگونگی ایجاد آرم با تصویرگر. Logo Design Process Tutorial Logo Design Process and Walkthrough for Vivid Ways Dache: Logo

درست نقاشیخط خزدار در Illustrator

در این آموزش من به شما از طریق ایجاد نقاشیخط خود را با الهام از یک سگ به نام خشخاش راه رفتن. شما باید یاد بگیرند که چگونه به دستکاری یک فونت از طریق به خز رندر, اضافه کردن ویژگی های سگ کوچولو, و جزئیات مختلف.   Introduction I’ve got an obsession with my cat and have done numerous vectors featuring her. One of the pieces

45 های تازه و بهترین نرم افزار Adobe Illustrator آموزش

As we all know very well that Adobe Illustrator tutorials are very powerful designing resource for the designers as they help them learn new and easy trick to use Illustrator in the best possible way. These Adobe Illustrator tutorials enhance designers designing skills therefore; designers use these Adobe Illustrator tutorials. These Adobe Illustrator tutorials also

30 نمونه های زیادی از وب سایت های وردپرس

WordPress is no longer just a blogging tool. These brilliant examples of WordPress websites will help get that inspiration flowingOnce regarded as just a blogging tool, WordPress has quickly become a fully fledged content management system (سیستم مدیریت محتوا) for professional web designers and agencies, used on millions of sites across the world. Yet many still think of

40 مفید ادوبی ایلوستریتور متن اثر آموزش

Adobe Illustrator is an immensely powerful graphic software. It is certainly useful if you want to create beautiful and stylish typography. How to embellish texts or how to create them from scratch is a purely creative matter that demands skills on the part of the designer. You won’t find an automatic transformation feature in Adobe Illustrator