35+ متفاوت، شکوهمند رایگان و حق بیمه شبح تم

As a follow up to our previous post comparing Ghost to WordPress, ما فکر کردم ما را به جهان از تم شبح حفر کردن. تم شبح اغلب به Ghost بودن "فقط یک پلت فرم وبلاگ نویسی" سرمایه گذاری, با تمرکز بر سادگی, خوانایی و بزرگ / متن bold. با این حال, در واقع تعداد قابل توجهی از نویسندگان شبح تم که فراتر و بالاتر از هنجار رفته وجود دارد,…