6 بهترین شبیه ساز های آندروید برای PC

هستند بسیاری از دلایل معتبر که چرا کسی که می خواهید برای اجرای شبیه ساز آندروید بر روی کامپیوتر خود را وجود دارد. توسعه دهندگان نرم افزار ممکن است سعی برای تست نرم افزار خود را قبل از حمل و نقل آن را. پارسه ممکن است مایل به استفاده از ماوس و صفحه کلید در بازی های خود را. شاید شما فقط آن را می خواهم وجود دارد به آن را دارند. در هر صورت, شبیه سازی آندروید…