ارتقا به یک SSD: بهترین راه برای ایجاد احساس کامپیوتر خود را مانند جدید

ویرایشگر CNET دونگ نگو نشان می دهد که چگونه می توانید با یک درایو حالت جامد جایگزین هارد دیسک کامپیوتر خود را و خود را با زندگی به طور قابل توجهی شادتر. اگر ویندوز جدید خود را 10 کامپیوتر را به زمان طولانی به بوت کردن, که به احتمال زیاد دلیل آن را بر روی هارد دیسک به طور منظم اجرا می شود. این هم مورد اکثر قدیمی…