Woocommerce Quickbooks Integration

ادغام WooCommerce پرشین

پلاگین WooCommerce ادغام پرشین خواهد از فروشگاه WooCommerce خود را با پرشین آنلاین ادغام .. ویژگی های اصلی : هنگامی که یک سفارش قرار داده شده است و یا وضعیت سفارش تکمیل شده است یا وضعیت سفارش در حال پردازش و یا زمانی که پرداخت تمدید اشتراک به اتمام است شما می توانید تمام این زیر را انجام دهید : درست و ضوابط درست برآورد ایجاد و ارسال برآورد درست…