درست سرور FTP خود را بر روی مک

FTP سرور یک راه ساده برای به اشتراک گذاشتن فراهم می کند / فایل ارز خود را بین کامپیوتر و دستگاه های دیگر. * بنادر زیر 1024 (از جمله بندر 21) از سال نسخه پشتیبانی 2.3. FTP(پروتکل انتقال فایل) یک پروتکل شبکه ای استاندارد مورد استفاده برای انتقال فایل های کامپیوتر از یک میزبان به میزبان دیگر بر روی یک شبکه مبتنی بر TCP, such as the