چگونه من زمان پاسخ سرور من کاهش می یابد و افزایش نمره PageSpeed

شما در جستجوی برخی از اطلاعات در گوگل است که شما نیاز فوری. شما یک نتیجه جستجو که تحقق نیازهای شما را دیده ام و شما بر روی لینک کلیک. این زمان تقریبا 20 ثانیه برای بارگذاری صفحه. شما را همچنان ماندن در سایت? به طور مشخص, NO! You will push the ‘back’ button and go with another