چگونه به رفع حداکثر آپلود و حافظه ی PHP مسائل حد در وردپرس?

پیام هشدار دهنده نمونه مربوط به آپلود و محدودیت حافظه در حالی که مشغول کار بر روی وب سایت وردپرس خود, شما گاهی اوقات ممکن است نوع زیر از هشدار را مشاهده کنید. هشدار ارسال مطالب، طول بایت بیش از حد… فایل آپلود شده بیش از بخشنامه upload_max_size قرار در فایل php.ini… بیش از اندازه حداکثر آپلود برای این سایت… خطای مهلک: اندازه حافظه مجاز…

Woocommerce Quickbooks Integration

ادغام WooCommerce پرشین

پلاگین WooCommerce ادغام پرشین خواهد از فروشگاه WooCommerce خود را با پرشین آنلاین ادغام .. ویژگی های اصلی : هنگامی که یک سفارش قرار داده شده است و یا وضعیت سفارش تکمیل شده است یا وضعیت سفارش در حال پردازش و یا زمانی که پرداخت تمدید اشتراک به اتمام است شما می توانید تمام این زیر را انجام دهید : درست و ضوابط درست برآورد ایجاد و ارسال برآورد درست…