3+ خبرنگاران همراه فونت وردپرس پلاگین

WYSIWYG HTML ویرایشگر 3D کشیدن & رها کردن ویرایشگر ویژوال با وب صفحه ساز! Embeds Font WordPress Plugin Downloads: 175,746 قیمت: $0WYSIWYG HTML ویرایشگر, کشیدن و رها کردن 3D ویژوال ویرایشگر با وب صفحه سازنده. توضیحات کامل ==> Download Wp Digi Clock Embeds Font Plugin For WordPress Downloads: 7,681 قیمت: $0 Insert a flash digital clock into

روش نصب & Genericons ها

شما همچنین می توانید آنها را در موضوع خود را با دانلود بسته و نصب آنها بر روی سرور خود استفاده. اجازه می دهد تا نگاهی به نحوه نصب Genericons صورت دستی است که بسیار شبیه نصب فونت های سفارشی. You’ll also find a link to a handy plugin which does the job for you without

20 بهترین افزونه های وردپرس تایپوگرافی به منظور افزایش خوانایی

وردپرس دارای ویژگی های تایپوگرافی بسیار مناسب و معقول در نصب هسته. اما در بسیاری از مناطق رسیده برای بهبود وجود دارد. این جایی است که پلاگین زیر در آمده. (BG تصویر: fabianohikaru) آیا شما فقط می خواهند کنترل بیشتری روی نحوه متن اولیه را در سایت خود نشان می دهد تا یا شما می خواهید برای انجام کاری کمی پیشرفته تر, there’s

فونت رایگان ALEO

Aleo Free Font is a contemporary typeface designed as the slab serif companion to the Lato font by Łukasz Dziedzic. ALEO دارای جزئیات نیمه گرد و یک ساختار براق, به آن شخصیتی قوی حالی که هنوز حفظ خوانایی بالا. خانواده شامل شش سبک: three weights (سبک, به طور منظم و با حروف درشت) مطابق با کج واقعی.   The Aleo font family

10 خط شکسته از فونت های رایگان برای طرح های خود را

Looking for some nice cursive/script typefaces to use on your designs or on your website? Here’s a collection of 10 fonts that can help you create the handwritten or classic look you’re looking for:   Ballpark Ballpark is a cursive font that, although comes only in one style, has presence. Created by Mickey Rossi, this

20 رایگان دانلود خوشنویسی فونت

Mirella Script – MORE INFO ChopinScript – MORE INFO CAC Champagne – MORE INFO Arizonia – MORE INFO Old Script – MORE INFO Billy Argel Font – MORE INFO One Fell Swoop – MORE INFO Renaissance Regular – MORE INFO Gourdie Handwriting – MORE INFO Freebooter Script – MORE INFO Coneria Script Demo – MORE INFO Calligra Phillip Font – MORE INFO Blessed Day – MORE INFO Feathergraphy

30 نمونه هایی بسیار جذاب از رایگان چوب قلم

فونت انجام یک بخش حیاتی در ساخت طرح های تلطیف برای آثار هنری, چاپ مقاله و همچنین ارائه. شما ممکن است که بر اساس آن سبک فونت شما سعی می کنید به در نظر گرفتن در ساخت طراحی خود را برجسته پیچ خورده. If ever you were assigned to work on an environment-themed web design or you simply want to create a natural