8 بهترین رویداد تقویم پلاگین وردپرس برای وب سایت

آیا شما میزبان بسیاری از حوادث در سایت وردپرس خود را? یا شاید شما در حال برنامه ریزی برای انجام این کار در آینده. به هر صورت است, شما یک وردپرس تقویم رویداد قابل اعتماد فرمت: MKV وب سایت خود نیاز. این پلاگین می تواند مورد استفاده برای ایجاد و مدیریت کوچک به حوادث در مقیاس بزرگ مانند کارگاه, همایش ها, سمینارها, Webinar ها,…