Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ΠΟΠ PHP για την βάση δεδομένων της Access

Many PHP programmers learned how to access databases by using either the MySQL or MySQLi extensions. As of PHP 5.1, there’s a better way. PHP Data Objects (PDO) provide methods for prepared statements and working with objects that will make you far more productive!   Republished TutorialEvery few weeks, we revisit some of our reader’s favorite posts