Πώς να καθορίσει ανώτατο όριο θέματα αποστολής και τη μνήμη php στο WordPress?

Τυπικά προειδοποιητικό μήνυμα που σχετίζονται με την μεταφόρτωση και τον περιορισμό της μνήμης Ενώ εργαζόταν στην ιστοσελίδα WordPress σας, μπορείτε να δείτε μερικές φορές τον εξής τύπο προειδοποίησης. προειδοποίηση μετά το περιεχόμενο μήκους των bytes υπερβαίνει το όριο… Το αρχείο που μεταφορτώθηκε υπερβαίνει την οδηγία upload_max_filesize στο php.ini… υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος αποστολής για αυτό το site… μοιραίο λάθος: Κατοικίδια μέγεθος της μνήμης του…