15 Από τα καλύτερα θέματα σε μια σελίδα WordPress για 2016

Μια σελίδα σχεδιασμού ιστοσελίδων (επίσης γνωστή ως «σχεδιασμός ιστοσελίδων μόνο σελίδα») Είναι μια τάση που έχει πραγματικά απογειωθεί τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει γύρω από την αρχή του ίδιου του web, σχεδιασμός μιας σελίδας φάνηκε να λάβει πίσω κάθισμα για πολλά χρόνια - όπως εταιρείες και ιδιώτες επέλεξαν πιο σφαιρική ιστοσελίδες με μερικές φορές…