3 Αποτελεσματική Εργαλεία για WordPress μετανάστευσης βάσεων δεδομένων

One of the challenges of migrating a WordPress site is performing a search and replace within the database to update all of the links to the new URL. There are even more links to update on a multisite installation and you’re often working with a larger database. Today we’re going to look at a few