Πώς να εγκαταστήσω & Genericons οθόνη

Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο δικό σας θέμα από τη λήψη του πακέτου και την εγκατάσταση τους στον server σας. Αφήνει να ρίξει μια ματιά στο πώς να εγκαταστήσετε Genericons το χέρι που είναι λίγο πολύ η ίδια με την εγκατάσταση προσαρμοσμένες γραμματοσειρές. You’ll also find a link to a handy plugin which does the job for you without