Ukládat dokumenty jako balíček nebo do jednoho souboru ve stránkách, čísla, nebo Keynote

Pokud pracujete v Pages 5.5 nebo později, čísla 3.5 nebo později, nebo Keynote 6.5 nebo novější a vytvořili soubor, který je větší než 500 MB, uložení jako balíček umožňuje aplikaci, kterou používáte lepší výkon. Balíček je kolekce souborů, které váš Mac čte jako jeden soubor. Ve výchozím stavu,…

Nastavit řízení přístupu Host Network a časované na základnovou stanici AirPort

  Apple’s AirPort and Time Capsule base stations have always been easy to use and offer fantastic reliability. Even though they may not necessarily include some more advanced features, they have an impressive feature set that is pretty well hidden. Two such options that I’ll demonstrate in this tutorial are Guest Networks, for keeping your