Typy vstupních: Dát uživatelům právo klávesnice na mobilní Formuláře

Psaní je snadné pro většinu uživatelů, když to dělají na počítači. Ale když to dělají v mobilním zařízení, je to těžší pro ně, protože oni nemohou vidět všechny klávesy na klávesnici najednou. Most mobile operating systems have designed separate keyboards optimized for specific form field inputs to make users’ lives