absolutně Prefabulous: 10 Modulární domy

Using mass production building techniques has historically been anathema to American homebuilders. USA značně zaostává za Japonskem a Evropou při provádění průmyslových metod pro výstavbu. To je částečně způsobeno předsudky proti vyráběné domovy, například přívěsů a přesvědčení, že ruční je synonymem kvality. Prefabrication is also known as modular