absolutament Prefabulous: 10 cases modulars

Using mass production building techniques has historically been anathema to American homebuilders. Els EUA està molt per darrere del Japó i Europa en l'aplicació de mètodes industrials per a la construcció. Això és en part a causa dels prejudicis contra els habitatges prefabricats com ara remolcs i una creença que la mà és sinònim de qualitat. Prefabrication is also known as modular