Font lliure Aleo

Aleo Free Font is a contemporary typeface designed as the slab serif companion to the Lato font by Łukasz Dziedzic. Aleo té detalls semi-arrodonides i una estructura elegant, fet que suposa una forta personalitat al mateix temps mantenir la llegibilitat alta. La família comprèn sis estils: three weights (llum, regular i negreta) amb veritables cursiva corresponent.   The Aleo font family