15+ Безплатен Google Карти Plugins за WordPress

Google Maps обяви имат възможност да посочат точното местоположение на вашия бизнес. Можете да сте сигурни, че хората могат да намерят вашите малки обяви от представянето им в Google. Чрез предоставяне ви обяви за недвижими имоти в Google, you will broaden your distribution and receive free traffic and leads through natural search results on Google properties.

13 Най-добър Google Analytics WordPress Plugins 2014

1) Google Analytics – Download This plugin adds the required javascript for google analytics. 2) Google Analytics Dashboard for WP – Download Displays Google Analytics Reports and Real-Time Statistics in your Dashboard. Автоматично вмъква проследяващия код във всяка страница на вашия уебсайт. 3) Google Analyticator – Download Google Analyticator is back! Google Analyticator adds the necessary JavaScript