Изпълнение Magento Indexer От Shell

В някои ситуации, когато искате да индексиране Magento каталог вие ще получите съобщение за грешка, или повторно индексиране процес ще бъдат разбити. Този проблем се появява, когато имате много продукти в база данни и ограничени ресурси на сървъра. Можете да опитате да индексиране от команден ред или черупка. In Magento there is folder with

Как да деактивирам Magento Compiler?

Последна актуализация: 2013-01-20 Magento Compiler feature should be disabled on any changes in loaded Magento classes, in other words, you need to disable Magento Compilation every time before installing new extension or initiating upgrade/downgrade/installation or removal of any Magento module.   To disable Magento Compiler you can use one of the following methods:   Admin Interface navigate to System >…