Как да получите текущата валута в Magento

Ние знаем, Magento подкрепа множествена валута. Аз не съм намерил решение, за да проверите текущата валута в предния слой на Magento сайт, за да получите в момента валути < ?php echo $currency_code = Mage::app()->getStore()-> getCurrentCurrencyCode(); ?> Ако търсите текущата употреба символ на валутата : < ?php echo Mage::app()->getLocale()-> валута(магьосник::ап()-> getStore()-> getCurrentCurrencyCode())-> getSymbol(); ?>