Magento шаблон Path Hints - В Admin!

Ако обичате шаблонни пътя съвети в Magento за бързо разберете кой шаблон файл или блокира, което трябва да редактирате или замяна и да има изискване за някои администратор страна кодиране, вие ще обичам this.You може и да не си помислил, че е възможно да се даде възможност на шаблон пътя съвети в админ, но е! Просто бягай…