Absolutely Prefabulous: 10 Modular Homes

Using mass production building techniques has historically been anathema to American homebuilders. САЩ изостава значително от Япония и Европа в изпълнението на индустриални методи за строителство. Това отчасти се дължи на предразсъдъци към жилища, произведени като ремаркета и убеждението, че ръчна изработка е синоним на качество. Prefabrication is also known as modular